Yapı Denetim Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Yapı denetim sistemi tüm denetim sürecini kapsayan detaylı bir sistemdir. Bu kapsamda eski sistemde olduğu gibi basit bir raporla olur vererek insanların hayatlarını karartmak artık söz konusu olmamaktadır. Zira inşaatların her aşaması en ayrıntılı bir şekilde denetlenmektedir. İnşaatın son aşaması değil proje çiziminden itibaren her aşaması detaylı bir şekilde incelenmektedir. Üstelik bu inceleme aşamasında işin uzmanı olan deneyimli mühendis ve mimarlar da görev almaktadır. Dolayısıyla kandırılma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bunun yanı sıra denetimler için teknolojik cihazlar da kullanılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yanlış ölçüm yapılması söz konusu olmayacaktır.

Neden Gerekli

Yapı denetim ülkemiz gibi deprem kuşağında yer alan bir yer için son derece gerekli ve elzemdir. Dolayısıyla yapılarımızı depreme karşı korumak ve olası hasarların önüne geçmek için yapı denetim yapmak kaçınılmaz olmaktadır.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki denetim yapılmaması durumunda müteahhitlerden bazıları malzemelerden çalabilmektedir. İşte bu durumda insanların canları ve malları ciddi tehlike altına girmektedir. Böylesi bir durumla karşılaşmamak için tedbirlerin en kısa süre içerisinde alınması gereklidir.

Estetik Sorunlar

Binaların sağlamlığının yanı sıra birtakım bazı estetik sorunlar da söz konusu olabilmektedir. Bu sorunlar insanların hayat kalitesini yakından etkileyebilmektedir. Dolayısıyla yapı denetim firmaları sayesinde bu sorunlar da büyük oranda giderilmektedir.

Örnek olarak verecek olursak ışık almayan odalar, şekilsiz banyo ve tuvaletler gibi sorunlar bu denetimler neticesinde tarihe karışmaktadır.

Denetim Süreci

Yapı denetimleri yapılırken ilk aşamadan son aşamaya kadar her türlü husus denetime alınmaktadır. Dolayısıyla hiçbir noktada kanunların uygulamasından kaçmak söz konusu olmayacaktır.

Eğer herhangi bir sorun varsa bu durumda anında tutanak yazılacaktır. Eğer sorun giderilmez ise bu durumda inşaat durdurulacaktır. Dolayısıyla bu durum inşaat firmasının imajı için olumsuz bir hava çizecektir. İşte böyle bir durumla karşılaşmamak için yapılması gereken tüm hususlara azami derecede önem göstermektir.

Yapı Denetim Firmasının Sorumluluğu

Yapı denetim firması inşaat sürecinde yapmış olduğu denetimlerden sorumludur. Eğer herhangi bir aksaklık olursa bu durumda yapı denetim firması da sorumlu olacaktır. Örneğin gerçeğe aykırı bir rapor düzenleyen firmaya karşı bu durum anlaşılması halinde anında soruşturma başlatılacaktır. Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusu ise soruşturma tamamlanıp firmaya ve personellerine ceza kesilecektir. Bu cezalar para cezası olabileceği gibi firmanın bir daha çalışma ruhsatı alamaması gibi çok daha büyük boyutlu da olabilir.

İşte bizler de tüketiciler olarak bu hususlara azami derecede riayet etmemiz gereklidir. Bilinçli tüketici olursak üreticiler de buna göre hareket edeceklerdir. Böylelikle yapı denetimi yapılmayan hiçbir inşaat kalmayacaktır. Her ne kadar kanunlarımız bu hususları zorunlu olarak görse de uygulamada gerçeğe dönüşme oranını toplumsal bilinç belirleyecektir.

Daha fazla bilgi için İstanbul yapı denetim şirketini ziyaret edebilirsiniz.